Fiske i Borgafjäll

Vår / Sommar / Höst

Borgafjäll erbjuder ett fantastiskt fiske både för flugfiskare, spinnfiskare samt för de som uppskattar att fiska från båt. I Borgafjäll finns allt från spännande fiskevatten på kalfjället till upplevelserika vattendrag på låglandet. Denna websida syftar till att ge dig en inblick i de fina fiskevatten som Borgafjäll erbjuder. Observera att sidan ej omfattar information om alla fiskeregler som gäller för respektive fiskevatten. Det är varje Sportfiskares ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det vatten man avser fiska i.

SAXÅN

Saxån är nog Borgafjälls mest kända flugfiskevatten men är även ett fint fiskevatten om man vill spinnfiska.. Saxån erbjuder ett mycket varierande fiske med både forsar, strida strömmar och stora lugnsel. Saxåns variation gör att den passar både den avancerade sportfiskaren såväl som barn och nybörjare.

KORPÅN

Korpån är en något mindre å än Saxån och börjar högt upp på fjället, rinner igenom Korpådalen och ner till Borgafjäll. Ån rinner sedan ut i Avasjön för att sedan fortsätta ringla sig ner till Gubbsjön och sen vidare till Lövsjön. 

AVASJÖN

Avasjön ligger precis nedan för Borgafjäll och är en del av Korpåns vattenflöde. Avasjön är en underskattad sjö med gott och fisk och passar bra både för fiske från land och från båt. Framförallt fisket från båt är nog det mest populära i Avasjön.

BORGASJÖN

Borgasjön är en reglerad sjö som ligger i dalgången mellan Lillfjället och mäktiga Borghällan.. Borgasjön är en relativt djup sjö rik på öring och röding och är en av favoritsjöarna för alla som vill fiska med långdrag. Har man inte egen båt så finns båt att hyra på Borgagården. 

SANNAREN

Sannaren ligger där vägen slutar, ca en mil väster om Borga.. Sannaren är en varierande sjö rik på öring och röding och är en av favoritsjöarna för alla som vill fiska med långdrag. Har man inte egen båt så finns båt att hyra på Borgagården. 

SLIPSIKÅN OCH OMGIVANDE TJÄRNAR

Slipsikån är en fascinerande å med bra fiske och fina omgivningar. Sliåsikån har sin källa i sjön Slipsiken och ringlar sig först en längre sträcka över kalfjället för att sedan leta sig ner i björk och granskog ner till Borgasjön. Den första delen av Slipsikån, där ån rinner över kalfjället, omges ån av ett myller av fiskrika tjärnar..

GUBBSJÖN

Gubbsjön ligger ca en mil öster om Borgafjäll och är en av de sjöar som tillhör Korpåns vattenflöde. Sjöan har ett rikt bestånd av framförallt öring och abborre, där öringarna kan nå en vikt på flertalet kilo. Sjön är ett omtyckt fiskevatten både för spinn-, met- och flugfiskare samt för fiske från båt.

STENSJÖBÄCKEN MED OMKRINGLIGGANDE TJÄRNAR

Stensjöbäcken är mer än å än en bäck och erbjuder tillsammans med de kringliggande tjärnarna  ett mycket bra fiske. Här är det endast tillåtet att fiska med fluga, ett fiske som passar dessa fiskevatten mycket bra, med gott om utrymmen för att lägga ut en fluga på vattnet utan att för den delen behöva vada ut i vattnet.

STORA OCH LILLA OXVATTNET

Lättillgängligt men ändå mitt i vildmarken erbjuder lilla och stora Oxvattnet en fin fiskeupplevelse.Sjöarna inhyser både öring, röding och stor abborre och de lämpar sig bra för olika sorters av spinnfiske eller kastmete. Vid sjöarna finns vindskydd och grillplatser för en trevlig fiskestund med hela familjen.

SAXVATTNET

Saxvattnet är ett makalöst fint fiskevatten som ligger några mil öster om Borgafjäll (strax söder om Dabbsjön). Saxvattnet har nog det mesta man kan önska av ett fjällfiskevatten, gott om fisk, mitt i vildmarken och en fin natur.

Please reload

Fler fiskevatten att upptäcka

DAIMÅN

Daimån är en mindre å med sitt tillopp från nedre Daimasjön och utlopp i Saxån. Daimån är en varierande å där den del av ån som är närmast Saxån består av mindre forsar och små bakvatten, medan den andra delen (närmast nedre Daimasjön) har långa lugna sel. Fiskebeståndet i Daimån är öring, med storlekar upp till kilot.

Tag bilen öven Borgadammen, följ sedan vägen österut tills den slutar. Vill man fiska i lugnselen så är det ca 7 km vandring. Observera att fiske i nedre Daimasjön endast är tillåtet vintertid, mellan vissa datum.

Fiskekort: Länskort för Jämtlands län

HELIGSÖN

Heligsjön är en liten sjö som ligger i Gitsfjällets naturreservat. Sjön har ett bestånd både av öring och röding, men sommartid är det mest öringen som nappar. Vanligaste storlekarna är mellan 2-6 hg, men även större fiskar går att få om man har turen med sig.

Det är ca 7 km vandring till Heligsjön från där vägen slutar. Ta av med bil där vägen går över Korpån vid Lövsjöns västra ände, mot Lövnäs. Efter bron håller man hela tiden vänster på skogsbilvägen, tills vägen tar slut. Oledad vandring.

Fiskekort: Länskort för Västerbottens län

BÅVLANJAEVRIE

Båvlanjaevre är en lite större sjö än Guelethsjaevrie och ligger nord-väst om sjön Sannaren. Sjön har ett rikt bestånd av öring och kan när fisken nappar ge många och fina fiskar Precis som Guelethsjaevrie ligger sjön precis innan kalfjället i en mycket fin natur.

 

Ca 7 km vandring från Sannaren (man vandrar förbi sjön Guelethsjaevrie så om man vill, kan man fiska i bägge sjöarna på samma tur). Oledad vandring

.

Fiskekort: Länskort för Jämtlands län

LÖVSJÖN

Lövsjön är en relativt stor sjö knappt 2 mil öster om Borgafjäll (längs Borgavägen)  Sjön har ett rikt fiskbestånd av både öring och röding lämpar sig bra för långdrag eller trolling.

Det är lätt att lägga i båt i sjön, via naturlig båtiläggningsplats som nås från Borgavägen.

Fiskekort: Dorotea Socken Övre Allmänna

LÅNGSELEÅN

Långseleån har sitt tillflöde från Gitsfjället och Stor Arksjön och rinner längs Borgafjällsvägen ca 4 mil öster om Borgafjäll. Ån är en mycket populär år för flugfiskare och innehåller både stor öring och harr. En del av ån tillhör en kvoterad sträcka, medan resterande delen tillhör allmänt fiskekort.

Fiskekort: Långsele-Högland FVO samt Ormsjöortens FVO beroende på fiskesträcka. OBS en del av ån tillhör en kvoterad del med separat kort.

DABBSJÖN

Dabbsjön en en stor reglerad sjö som är en av de bästa sjöarna för långdrag och trolling. Sjön ligger ca 2 mil öster om Borgafjäll och är en del av Saxåns vattenflöden. Det är dock inte helt lätt att lägga i en båt i denna sjö då vattennivåerna kan variera stort. Även fiske från land kan vara framgångsrikt, framförallt där Saxån har sitt utflöde i sjön.

Med bil tar man av från Borgafjällsvägen ca 2 mil öster om Borgafjäll där det är skyltat mot Dabbnäs. Vill ma åka till Saxåns utlopp i Sjön tar man höger strax innan Dabbnäs och följer sen vägen utan att ta av i någon mer korsning.

Fiskekort: Borgafjäll KFO

GUELETHSJAEVRIE

Guelethsjavrie är en lite sjö strax norr om Sannaren. Sjön innehåller ett fint öringsbestånd med gott om öring. Mycket mindre öringar, men är turen framme så kan kilosbitarna hugga. Sjön ligger en bit upp på fjället, precis där fjällbjörkskogen börjar glesa ut mot kalfjället.

Ca 5 km vanring från Sannarens strand till sjön. Oledad vandring.

Fiskekort: Länskort för Jämtlands län

MEVATTNET

Mevattnet är en relativt stor sjö ca 2,5 mil öster om Borgafjäll (längs Borgavägen)  Sjön har ett rikt fiskbestånd av både öring och röding och den vanligaste fiskemetoden är långdrag eller trolling. Sjön lämpar sig även för fiske från land, framförallt då med drag, spinnare, flugkast eller mete.

Det är lätt att lägga i båt i sjön, via en naturlig båtiläggningsplats som finns i sjöns önstra ände.

Fiskekort: Dorotea Socken Övre Allmänna

KALVTJÄRNARNA

Kalvtjärnarna ligger i ett höglänt myrområde syd-öst om Dabbnäs. Kalvtjärnarna erbjuder ett fint öringsfiske i en mycket fin natur. Tjärnarna passar bra både för spinn- och flugfiske.

Det är lätt att vandra till Kalvtjärnarna. Det finns en led som har sin början vid grusgropen längs Borgavägen, ca 2,5 mil öster om Borgafjäll (vid Lövsjöns östra ände). Ca 3 km vandring.

Fiskekort: Borgafjäll KFO